PARA KARTINI MUDA


Lawang pawon wus dibladhah
Kranji rama ibu wus diuculi
Langkahku uga langkahmu
Wus nora rubet kejiret jarit
Bangku ngilmu wus cumepak
Nganti-anti tekamu lan tekaku
Putri-putri negari
Jaman wus padhang njingglang
Tan kena sumumpel ana kandhang
Adat wus padha owah
Ayo kabeh enggal obah
Agawe abang ijone pertiwi
Murub cumlorot madhangi bumi
Lir kadya rembulan andadari
Ojo padha dadi reca
Wanita uga duwe mripat, lisan lan tangan
Kang bisa ngrumat majune kahanan
Mula sanak kadangku
Ayo padha cancut tali wanda
Maju sajajar para priya
Karep ben ora kasiya-siya